Archive for July, 2009

July 2, 2009

Saya MARAH’

Pantaskah jika seseorang yang mengaku dirinya memiliki Dhien, dalam dirinya memelihara rasa benci???

Pantaskah saya tidak Marah apabila seseorang yang saya ingatkan ,malah bilang ” ehh…kok jadi bawa-bawa Al Qur’an” ???

sungguh, jika saya sekeras Umar RA, mungkin pedang sudah terlepas dari sarungnya….

Saya bukan Ahli ibadah….

Saya bukan orang yang wara’….

Tapi saya seorang Muslim…yang tahu yang Haq dan yang Bathil, dan percaya pada Yang GHAIB. Dan saya akan menegakkan itu…dimanapun. Walaupun dengan kekerasan. Bukan saya benci pada anda saudaraku…tapi karena saya ingin anda lepas dari sifat2 itu.

bukankah Ajaran Islam ada untuk Rahmatan Lil alamin…??!!

bukankah hanya dengan RahmatNYA kita semua dapat selamat…??!!

## Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, ## QS Al Baqarah